Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Töreboda och Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda är ett Bostadsrättsförening och skapades 1983-02-28. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Töreboda där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda ska trivas.

I Töreboda så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obe- gränsad tid. medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda och det finns flera företag som är det idag i Töreboda.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0506-12229.

Firman tecknas, förutom av styrelsen av Ingegerd Gustafsson och Gun-Marie Sandgren, var för sig..

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda är Sandgren, Gunborg Maria Gun-Marie som är född 1941 och har titeln Extern firmatecknare, Gustafsson, Per Erik som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Ruth Ingegerd Margareta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Jan-Olof Erland som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Johan Olov Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Torstensson, Gunhild Marianne som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamotBergström, Kerstin Solvig Elisabet som är född 1924 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Törebodagården, Töreboda har 716410-3942 som sitt organisationsnummer.