Bostadsrättsföreningen Lammet

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Lammet hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Töreboda som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Lammet finns. I Töreboda så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Lammet tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Lammet har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Lammet så kan ni göra det genom att skicka er post till St. Bergsg. 20, 545 33, Töreboda men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0506-10520.

Töreboda arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Lammet har idag 716410-4361 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Fransson, Leif Richard -Svensson, Kurt Roger är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Lammet

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Lammet så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Fransson, Leif Richard som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Lena Christina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Leidö, Gun Ingrid som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kurt Roger som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Lisa Kristin som är född 1986 och har titeln Suppleant, Karlsson, Karl Axel Börje som är född 1928 och har titeln Suppleant.