Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3

Västra Götalands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Töreboda som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3 finns. I Töreboda så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3 så kan ni göra det genom att skicka er post till Carlbecksv. 2, 542 32, Mariestad men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Töreboda arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3 har idag 716410-4379 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 3 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Arvidsson, Alf Karl Bertil som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Hay, Lars-Erik som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmgren, Per Olof som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmussen, Aksel som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Eva Ulrika som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hay, Britta Elisabet som är född 1937 och har titeln SuppleantJohansson, Bengt Ingvar Henrik som är född 1950 och har titeln Suppleant, Remmerfelt, Brita Margareta som är född 1929 och har titeln Suppleant, .