HSBs Bostadsrättsförening Berget i Töreboda

Västra Götalands län

Information

I Västra Götalands län så finns HSBs Bostadsrättsförening Berget i Töreboda. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Töreboda här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSBs Bostadsrättsförening Berget i Töreboda tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västra Götalands län. Töreboda jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västra Götalands län gör att bolag trivs där.

HSBs Bostadsrättsförening Berget i Töreboda är ej momsregistretat och har organisationsnummer 766000-0659.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0501-68540.

HSBs Bostadsrättsförening Berget i Töreboda är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSBs Bostadsrättsförening Berget i Töreboda så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Hall, Ing-Britt Linnéa som är född 1932 och har titeln Suppleant , Keymer, Charles Leonard Ti som är född 1985 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.