Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Töreboda och Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1944-05-11. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Töreboda där bolaget finns i jobbar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 ska trivas.

I Töreboda så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 och det finns flera bolag som är det idag i Töreboda.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 är Andersson, Ragnar Olof Ingemar som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellqvist, Britt Anli Gunilla som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundell, Majbritt Elisabet som är född 1924 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Gudrun Viola som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Östman, Sigrid Maria som är född 1925 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Gun-Gerd Elisabet som är född 1936 och har titeln SuppleantFingal, Kenneth Ingemar som är född 1954 och har titeln Suppleant, Johansson, Sven Bertil som är född 1927 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Törebodahus nr 1 har 766000-1426 som sitt organisationsnummer.