Halnagården ek. för.

Västra Götalands län

Information

Halnagården ek. för. hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Töreboda som är den kommunen där Halnagården ek. för. finns. I Töreboda så finns det många olika Ekonomisk förening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Halnagården ek. för. tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Halnagården ek. för. har haft sedan 2002-08-05. Halnagården ek. för. har funnits sedan och 2000-06-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Halnagården ek. för. så kan ni göra det genom att skicka er post till Halna Bygdegård 25B, 545 93, Töreboda men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0506-14242.

Töreboda arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Halnagården ek. för. har idag 769605-5727 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Gustavsson, Jan Olof Henry -Tenning, Per Gunnar är den som för stunden ansvarar för Halnagården ek. för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fastigheten Halna 3:35 samt bedriva lokaluthyrning, pub, serveringsverksamhet och vandrarhem samt annan förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar i föreningen genom att nyttja dessa tjänster och genom eget arbete. Föreningen skall även arbeta för gemensamma aktiviteter åt Halnabyggdens befolkning.

I Halnagården ek. för. så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gustavsson, Alice Gudrun Birgitta som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Jan Olof Henry som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Sven Olof Tobias som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Anna Birgitta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Britt-Marie Kristina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Mann, Carina Birgitta som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotTenning, Per Gunnar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Lars Christer som är född 1967 och har titeln Suppleant, Frealdsson, Kerstin Aina Helén som är född 1952 och har titeln Suppleant.