Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid är ett av många verksamheter som finns i Töreboda. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2003-06-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Töreboda arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter för fritidsboende åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ellingsen, Tor Oscar -Gravåg, Erik -Kuremyr, Thor Oddvar -Lindberg, Morten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid och det är följande personer, Ellingsen, Tor Oscar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Gravåg, Erik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Kuremyr, Thor Oddvar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Morten som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Thomassen, Ragnhild som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen, Thor som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES.Vallestad, Åge Villy som är född 1949 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Frögränd Fritid är 769609-7471.