Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid är ett av många verksamheter som finns i Töreboda. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2005-11-17.

Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2004-05-10.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till St. Bergsg. 20 D, 545 33, Töreboda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 054-137552.

Töreboda arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid. Det finns flera verksamheter i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter för fritidsboende åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid och det är följande personer, Karlsen, Åse Marie Lian som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Martinsen, Nina som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Peterson, Nils Håkan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansen, Tor som är född 1940 och har titeln Suppleant, Andersson, Kjell Gunnar som är född 1965 och har titeln Revisor, GA Revision i Mariestad AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Töreboda Fritid är 769610-8989.