Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag

Västra Götalands län

Information

Handelsbolag finns det flera av i Töreboda och Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag är ett av dem. Statusen för Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag är att Bolaget är inaktivt.

Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag är ett Handelsbolag och skapades 2002-04-19. Det finns flera olika verksamheter i Västra Götalands län som är ett stort län. Töreboda där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag ska trivas.

I Töreboda så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bowling och caféverksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag inte är momsregistrerat.

Idag är Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag och det finns flera verksamheter som är det idag i Töreboda.

Vill man komma i kontakt med Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0506-12917.

Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

De som är på något sätt har med Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag är Eksell, Carl Oscar som är född 1982 och har titeln Bolagsman, Johansson, Ann-Charlott Carina som är född 1960 och har titeln Bolagsman, Johansson, Erik Roger som är född 1956 och har titeln Bolagsman, .

Oscars Bowling och Cafeteria Handelsbolag har 969685-2194 som sitt organisationsnummer.