Daloc Futura AB

Västra Götalands län

Information

Bolaget skall bedriva, direkt eller genom hel- eller delägda företag, verkstadsrörelse, idka förvaltning och uthyrning av fast och lös egendom samt utföra administrativa förvaltningstjänster.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Daloc Futura AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Töreboda så är Daloc Futura AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Töreboda arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Töreboda och i Västra Götalands län. Redan 1943-03-15 så skapades Daloc Futura AB och företaget är har F-skattsedel Daloc Futura AB har haft det sedan 1994-01-01.

Daloc Futura AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1980-01-01

556042-2775 är organisationsnummret för företaget som finns i Töreboda.

Just nu är Daloc Futura AB Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med Daloc Futura AB så går det att nå dem via telefon på 0506-16000 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Johansson, Ruth Inga-Lisa Firman tecknas av en av -Edman, Jan Anders Gustaf -Jakstad, Bengt Olof -Sandgren, Jöns Anders -Sandsten, Ragnar Fredrik i förening med en av -Silverstrand, Fredrik John Bertil -Silverstrand, Jan Roland Bertil

Följande personer är på något sätt aktiva inom Daloc Futura AB är Johansson, Ruth Inga-Lisa som är född 1945 och har titeln VD, Ståhl, Jan Erik som är född 1951 och har titeln Vice VD, Johansson, Ruth Inga-Lisa som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Cord, Johan Carl som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Edman, Jan Anders Gustaf som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakstad, Bengt Olof som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamotJardelid, Johan Nils som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandgren, Jöns Anders som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandsten, Ragnar Fredrik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EESSilverstrand, Jan Roland Bertil som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotStåhl, Jan Erik som är född 1951 och har titeln SuppleantHenningsson, Hans Thomas Mikael som är född 1963 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantSilverstrand, Fredrik John Bertil som är född 1979 och har titeln SuppleantPersson, Stefan Anders Tage som är född och har titeln Revisor,Bosatt utomlands inom EESUlkner, Ulf Mikael som är född 1959 och har titeln RevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.