Todo AB

Västra Götalands län

Information

Todo AB är ett av många verksamheter som finns i Töreboda. Det är nämligen den kommunen som Todo AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Todo AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Todo AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1971-03-22. Men sedan 1970-01-01 så har Todo AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Industrig. 4, 545 31, Töreboda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Todo AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0506-19940.

Töreboda arbetar för att verksamheter som Todo AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Todo AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall idka handel- och agenturverksamhet med verkstads- produkter, bilar, båtar, flygplan, och därmed förenlig verk- samhet, samt tillverka och försälja tillbehör och reservdelar till dessa.

Firmatecknare för Todo AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Cornell, Helen Wright -Walters, Brent Andrew Firman tecknas i förening av -Murphy, Graeme Paul -Warr, Jonathan Peter Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Todo AB och det är följande personer, Mossberg, John Björn Jan som är född 1956 och har titeln Extern VD, Cornell, Helen Wright som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Murphy, Graeme Paul som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Walters, Brent Andrew som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Warr, Jonathan Peter som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Mossberg, John Björn Jan som är född 1956 och har titeln Delgivningsbar person.Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Ulkner, Ulf Mikael som är född 1959 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Todo AB är 556144-8902.