Hermanders AB

Västra Götalands län

Information

Hermanders AB är ett av många verksamheter som finns i Töreboda. Det är nämligen den kommunen som Hermanders AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Hermanders AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Hermanders AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1991-11-27. Men sedan 1992-01-01 så har Hermanders AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Sötåsenv. 2, 545 34, Töreboda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hermanders AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0506-16090.

Töreboda arbetar för att verksamheter som Hermanders AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hermanders AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva trycksvarvning tryckvalsning i metall, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Hermanders AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Engström, Jan Ivar -Nyman, Anders Lennart Arne.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hermanders AB och det är följande personer, Engström, Jan Ivar som är född 1951 och har titeln VD, Engström, Jan Ivar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Bertil Herman som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nyman, Anders Lennart Arne som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Skogsberg Nilsson, Maria Elisabet som är född 1963 och har titeln Suppleant, Torén, Lars-Erik Raymond som är född 1950 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Hermanders AB är 556438-1001.