Alta Design Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Alta Design Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Töreboda som är den kommunen där Alta Design Aktiebolag finns. I Töreboda så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Alta Design Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Alta Design Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Alta Design Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Alta Design Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 22, 545 30, Töreboda men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0506-47580.

Töreboda arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Alta Design Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Alta Design Aktiebolag har idag 556452-6340 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Alta Design Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med elektriska armaturer samt möbler ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Alta Design Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Leijon, Per-Arne Ingemar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Leijon, Anette Gunilla Iréne som är född 1953 och har titeln Suppleant, Söderlund, Saga Yvonne Harriet som är född 1947 och har titeln Revisor, Torén, Lars-Erik Raymond som är född 1950 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .