Törebodabostäder AB

Västra Götalands län

Information

Törebodabostäder AB är ett av många verksamheter som finns i Töreboda. Det är nämligen den kommunen som Törebodabostäder AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Törebodabostäder AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1996-01-01.

Törebodabostäder AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1995-11-13. Men sedan 1996-01-01 så har Törebodabostäder AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Börstorpsg. 1, 545 30, Töreboda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Törebodabostäder AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0506-10201.

Töreboda arbetar för att verksamheter som Törebodabostäder AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Törebodabostäder AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall inom Töreboda kommun förvärva, avytra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Firmatecknare för Törebodabostäder AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Törebodabostäder AB och det är följande personer, Green, Stig Arne Conny som är född 1947 och har titeln Extern VD, Olsson, Jan Olof Gunnar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Anders Erik Roland som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Jörgen Mikael Conny som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Reinhard, Mattias Hans David som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Bo Stig Holger som är född 1952 och har titeln Suppleant.Asp, Lars-Göran som är född 1956 och har titeln Suppleant, Henrysson, Staffan Thorbjörn som är född 1950 och har titeln Suppleant, Sarge, Odd Georg Urban som är född 1939 och har titeln Suppleant.Sjöberg, Peter Mikael som är född 1959 och har titeln Revisor.Karlsson, Sigrid Ingegärd Anita som är född 1934 och har titeln Lekmannarevisor.Löfnertz, Mats Göran som är född 1938 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Törebodabostäder AB är 556526-7217.